Guds barns frögd och glädje i lif och död, förestäld i en christelig lik-predikan då probsten öfwer Stranda härad och kyrko-herden i Ålhems församling ... Andreas Svebilius blef i närwaro af en ansenlig och folkrik församling, beledsagad til sin graf och hwilorum, i Ålhems kyrka, den 2. sept. 1783. Af Carl Gustaf Schröder. ... Carlscrona, tryckt uti kongl. amiralitets bok-tryckeriet år 1784

Författare
Carl Gustaf Schröder
Genre
Likpredikningar-1780-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1784 Sverige, Karlskrona 92 sidor. 4:o.