Guds förunderliga kärlek til människan, i anledning af Jerem. 31:3. Betraktad, och uti en lik-predikan, öfwer wälborna fru majorskan Maria Euphrosina Cronström, då hon blef begrafwen i Allerums kyrka, den 18 decemb. år 1736, förestäld - af Johannes Sundius ... Stockholm, tryckt hos Anders Jacobsson Nordström, 1780. Andra uplagan

Författare
Johan Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1780 Sverige, Stockholm 164 sidor. =(s. 156-64 opag.)=. 8:o.