Guds godhet i menniskians skapelse, i anledning af Salomos ord, Predikare bokens c. 7. v. 30. Uti et allmänt präste möte, tå articulen, om then fullkomlige och til Guds beläte skapade menniskian, afhandlades, förestäld och bewisad i Westerås dom-kyrckio, then 6. september 1748. Af Andreas Axelsson - kyrkoherde i Näsby och Erwalla församlingar i Westerås sticht

Författare
Andreas Axelsson
Genre
Verk före 1800
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1748 Sverige, Tryckt i Upsala af Hinrich Hecht [16], 112 sidor.] 4:o.