Guds kraft griper Kongo

Författare
Aron Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Westerberg 1952 Sverige, Stockholm 190,(2)s.,16 pl.-bl.
Westerberg 1950 Sverige, Stockholm 190 sidor.