Guds medicin

Författare
Kenneth E. Hagin
(Kenneth E. Hagin översättning: Sven Bengtsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Agape 1993 Sverige, Falun [4], 35 sidor. 14 cm 91-630-1698-2
Livets ord 1986 Sverige, Uppsala 32 sidor. 15 cm 91-7866-028-9