Guds nåd emot sina barn, när han ofta hastar med deras bortgång ur tiden, förestäld uti en lik- prädikan öfwer dygdädla jungfrun Ebba Maria Finerus, enda doter af frälse-inspectoren ... Hans Petter Finerus, wid desz begrafning i Harlösa kyrka den 20 april 1792. Af Nils Johan Sundius ... Lund, trykt hos prof. Joh. Lundblad

Författare
Nils Johan Sundius
Genre
Likpredikningar-1790-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1792 Sverige, Lund 48 sidor. 8:o.