Guds nåde-rikes andeliga nattward, eller Upbyggelig betraktelse öfwer psalm. Davids 22. v. 27. De elände skola äta, at the mätte warda. Öfwersättning. 1790. Tryckt i Lund uti nya tryckeriet och på acad. bokhandlingens bekostnad. J - Lundblad.

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1790 Sverige, Lund 32 sidor. 8:o.