Guds nåde-rikes andeliga nattward, eller Upbyggelig betraktelse öfwer psalm. Davids 22. v. 27. De elände skola äta, at the mätte warda. Öfwersättning. Andra och förbättrade uplagan. Lund 1791. Tryckt hos prof. Joh. Lundblad, på desz - boktryckeri och förlag

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1791 Sverige, Lund 32 sidor. 8:o.