Guds ord och löfte - Dagliga betraktelser

Författare
Martin Luther
(Sammanställda av Karl Witte. Övers. av Henrik Hägglund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1954 Sverige, Stockholm 363 sidor.
Diakonistyr. 1944 Sverige, Stockholm 389s
Diakonistyr. 1935 Sverige, Stockholm 389s