Guds ord räcker - evangelisk tro kontra romersk-katolsk

Författare
Anders Gerdmar
(Anders Gerdmar.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Victura, Victura Publishing, ScandBook, Scandbook 2016 Sverige, Uppsala, Uppsala, Falun, Falun 202 sidor 22 cm 978-91-982552-1-8
Areopagos/Livets ords förlag, Scandbook 2016 Sverige, Uppsala, Falun 202 sidor. 22 cm 978-91-88430-03-8