Guds ords varning: Drick dig icke drucken!

Författare
Johan Christoffer Bring
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1892 Sverige, Nyköping
1888. Sverige, Stockholm