Guds uppsåt i Jesu hand - Pred. på 24:e sönd. e. tref

Författare
Johan Christoffer Bring
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vårt lands 1896 Sverige, Stockholm 15 sidor.