Guide till Göteborgs arkitektur

Författare
Claes Caldenby
(Claes Caldenby, Gunilla Linde Bjur, Sven-Olof Ohlsson foto: Krister Engström.)
Genre
Bok, Guideböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkitektur i samarbete med Göteborgs stadsbyggnadskontor och Formas, Kristianstads boktryckeri 2006 Sverige, Stockholm, Kristianstad 288 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 25 cm 978-91-86050-67-2