Guide till evangelierna

Författare
Sören Dalevi
(Sören Dalevi texter Per Hardestam illustrationer)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Karlstads stift 2004 Sverige, Karlstad [12] sidor. : färgill.