Guide to Finnish statistics

Författare
Finland
(Tilastokeskus Statistikcentralen Central statistical office of Finland)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Finland, Helsinki 51 sidor. 951-46-3160-9