Gulahalan 2 Bok 2 - davvisámigiella - nuppát girji = Nordsamiska

Författare
Tor Magne Berg
(Tor Magne Berg, Mariana Blind, Per Stefan Labba illustration: Maria Beskow.)
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sámij åhpadusguovdásj (Samernas utbildningscentrum, Författares bokmaskin 2009 Sverige, Jåhkåmåhkke, Stockholm 291 sidor. ill. 978-91-973815-3-6