Guldberget och guldsanden i Hornborga samt En geologisk beskrivning över Billingen 1723

Författare
Helge Nelson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1915 Sverige, Mariestad s 93-103. .