Gullberg och fysiken - En studie i Hjalmar Gullbergs diktning

Författare
John Tandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1948 Sverige, Lund