Gullhjärtat

Författare
Margareta Suber
(Texten fritt bearb. från originalet av M. T-s illustrationer av Hedvig Collin)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ad. Johnson?, Bonnier? 1931 Sverige, Stockholm 12 sidor. : ill.