Gullringskärret i Haninge kommun

Författare
Lars-Åke Janzon
(Botanisk inventering utförd 1973 av Lars-Åke Janzon och Ann Sundvall)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1974 Sverige, Stockholm 32 sidor.