Gunnar Castrén - minnestal hållet vid Finska vetenskaps-societetens sammanträde den 17 april 1961

Författare
Olof Enckell
Genre
Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1962 Finland, Helsingfors 14 sidor., 1 pl.-bl.
1938 Sverige, Stockholm ill.