Gunnebo - landskapet

Författare
Kolbjörn Waern
(Text: Kolbjörn Waern foto. Kolbjörn Waern ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. i Västra Götalands län, Fototext 2002 Sverige, Göteborg, S.l. 81 sidor. ill. (huvudsakligen i färg)