Gustaf Fröding

Författare
Göran Lindström
(Göran Lindström.)
Genre
Bok, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norma, Centraltr. 1993 Sverige, Borås, Borås 103 sidor. 19 cm
Studentersamf., Importbokh. (distr. 1960 Norge, Oslo, Stockholm 95 sidor.