Gustaf Fröding - en levnadsteckning

Författare
John Landquist
(John Landquist.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aldus/Bonnier, Br. Lagerström 1964 Sverige, Stockholm, Stockholm 301 sidor.
Bonnier, Bonnier 1956 Sverige, Stockholm, Stockholm 398 sidor., [24] pl.-s. 23 cm
Bonnier, Bonniers boktryckeri 1927 Sverige, Stockholm, Stockholm 359 sidor. ill.
Bonnier 1916 Sverige, Stockholm 347 sidor.