Gustaf Fröding

Varför hade Gustaf Fröding (1860-1911) ett så komplicerat förhållande till kvinnor? Och vad var det som utlöste den sinnessjukdom som gradvis bröt ner hans skaparkraft?

Detta är frågor som forskare ställt på senare år och som Staffan Bergsten lyfter fram och resonerar kring i den här boken. Men i centrum står naturligtvis den kreative Fröding och hans poesi, 1900-talets mest älskade. Staffan Bergsten tecknar Frödings utveckling från succédebuten med Guitarr och dragharmonika 1891 till de sällsamma småstycken om gråsten och sniglar som han skrev på Uppsala hospital. Här får vi möta kärleksdiktaren Fröding, men också den religionsfilosofiska grubblaren och graldiktaren. Staffan Bergsten visar hur Fröding i allt var en formens mästare med få likar i vår litteratur, en virtuos verstekniker, som till synes utan ansträngning fann nya klangkombinationer och rimflätningar för varje ny dikt.

Det är snart femtio år sedan Gustaf Fröding porträtterades i helfigur. Nya specialstudier, dokument och brevutgåvor har offentliggjorts och kastar nytt ljus över hans liv och författarskap. Staffan Bergsten är väl förtrogen med forskningens allra senaste rön, men han är också en sensibel dikttolkare och sedan ungdomen en hängiven läsare av Frödings poesi.

Staffan Bergsten (f 1932) är författare och litteraturhistoriker. Han var docent vid Uppsala universitet 1960-1997. Han har givit ut böcker om T S Eliot, Stagnelius och Tomas Tranströmer och även skrivit ett par egna romaner. Han har också flitigt medverkat som litteraturexpert i radio. Hans senaste bok (1997), Klang och åter behandlar poeterna Katarina Frostenson, Ann Jäderlund och Birgitta Lillpers.

Författare
Staffan Bergsten
(Staffan Bergsten.)
Genre
Analys och tolkning, Biografier, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Modernista 2016 Sverige, Stockholm, Litauen 235 sidor 18 cm 978-91-7701-118-7
Modernista 2014 Sverige, Stockholm, Tyskland 235 sidor. 22 cm 978-91-7499-396-7
Modernista 2014 Sverige 978-91-7499-449-0
Natur och kultur 2002 Sverige, Stockholm, Danmark 248 sidor. ill. 18 cm
TPB 2000 Sverige, Enskede 6 vol. (548 sidor. tryckt punktskrift)
Natur och kultur, Fingraf 1999 Sverige, Stockholm, Södertälje 248 sidor. ill. 22 cm