Gustaf Fröding - 1860 - 22/8 - 1960 : minnesbilder

Författare
(Utgivna av Djurgårdens hembygdsförening)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier distributör 1960 Sverige, Stockholm 35 sidor., 4 pl.-bl.