Gustaf Frödings bibliografi Bd 2, Litteratur om Gustaf Fröding : en bibliografi

Författare
Ingvald Rosenblad
(Jan Szczepański.)
Genre
Bibliografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gustaf Fröding-sällsk., Värmlandstryck 1984 Sverige, Karlstad, Arvika 356 sidor. 25 cm
Gustaf Fröding-sällsk. 1978-1984 Sverige, Karlstad 2 bd
Gustaf Fröding-sällsk., Knappen 1978 Sverige, Karlstad, Karlstad 256 sidor. ill. 27 cm