Gustaf Frödings brev 1, 1877-1891

Författare
Gustaf Fröding
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1981 Sverige, Stockholm, Stockholm 295 sidor.
Gustaf Fröding-sällsk. 1981 Sverige, Karlstad 296 sidor. : ill.