Gustaf Frödings brev 2, 1892-1910

Författare
Gustaf Fröding
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Berling 1982 Sverige, Stockholm, Arlöv 411 sidor.
Gustaf Fröding-sällsk. 1982 Sverige, Karlstad 413 sidor.
AB 1982 Sverige, Stockholm 411 s 91-0-045562-8
Bonnier 1981-1982 Sverige, Stockholm 2 vol. 25 cm
Gustaf Fröding-sällsk. 1981-1982 Sverige, Karlstad 2 vol. 25 cm
Bonnier, Bonnier 1981 Sverige, Stockholm, Stockholm 295 sidor.
Gustaf Fröding-sällsk. 1981 Sverige, Karlstad 296 sidor. : ill.