Gustaf III:s antikmuseum - Kungl. Slottet, Stockholm : katalog över samlingarna

Författare
Gustav III:s antikmuseum
(Katalogtexten författad av Madeleine von Heland)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nationalmuseum 1974 Sverige, Stockholm 30 sidor. : ill. 91-7100-042-9
Nationalmuseum 1966 Sverige, Stockholm 27 sidor. : ill.
Nationalmuseum 1958 Sverige, Stockholm 24 sidor. : ill. + katalogtillägg (6 sidor.)