Gustaf III - en biografi

Gustaf III:s levnadsöde är ett av de mest dramatiska i vår svenska kungalängd. Här tecknas ett fullödigt porträtt av en upplyst regent, hans politiska bana, personerna i hans omgivning, tidsandan och det politiska spelet i Sverige och Europa. Vi får även möta det gustavianska kultursverige i vars centrum mecenaten Gustaf tronade. Händelserna kring mordet intar en central del i verket.

Författare
Leif Landen
(Leif Landen.)
Genre
Bok, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 2004 Sverige, Stockholm, Finland 494 sidor. ill. 24 cm