Gustaf Lundberg 1695-1786 - en porträttmålare och hans tid

Gustaf Lundberg hörde till de svenska konstnärer som under 1700-talet blev framgångrika i Paris. Lundbergs verksamhet i den franska huvudstaden sträcker sig över åren 1717-1743, och därefter var han efter ett kortare uppehåll i Spanien verksam i Sverige in på 1780-talet. I sitt hemland blev han en av periodens mest inflytelserika porträttmålare, och hans ofta reproducerade pasteller har också färgat senare generationers bilder av det svenska 1700-talet.

Författare
(Merit Laine och Carolina Brown.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nationalmuseum, Kristianstads boktryckeri 2006 Sverige, Stockholm, Kristianstad 280 sidor. ill. (vissa i färg) 29 cm