Gustaf Schröder - bokhållaren, jägaren, författaren

Författare
Per-Olof Lönnroth
(Sammanställd av Per-Olof Lönnroth.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gustaf Schröder-sällskapet, Såguddens museum 1999 Sverige, Arvika 18 sidor.