Gustaf Wilhelm Müntzing - en märklig Närkespräst i en andlig brytningstid

Författare
Ragnar Redelius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr., Merkantil-tr. 1967 Sverige, Stockholm, Uppsala 121 sidor. ill.
Westerberg 1921 Sverige, Stockholm 31 sidor. : ill.