Gustav II Adolfs svepningskläder

Författare
Åke Meyerson
(Åke Meyerson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livrustkammaren 1944 Sverige, Stockholm s. 81-96 ill.