Gymnasieengelska Årskurs 3, English and American texts = Textbook

Författare
(Utgiven av Gunnar H. Ehlefors, Martin Melander)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1969 Sverige, Malmö 155 sidor.