Gymnasiets samhällslära

Författare
Sven Ulric Palme
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 1962 Sverige, Stockholm 309 sidor.
1958 Sverige, Stockholm 303 sidor.
1956 Sverige, Stockholm 300 sidor. ill.