Häggesta 1:1. Reparationer på gårdsmejeriet - Antikvarisk kontroll. Häggesta 1:1, Odensvi socken, Köpings kommun, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2002 Sverige, Västerås 6 sidor.