Hällberga-Duvtorp - Södermanland, Kjula och Stenkvista socknar, Stenkvista-Snickartorp 1:3 m.fl., Stenkvista 189 och 190 : Dnr 421-651-2011 : arkeologisk utredning

Författare
Cecilia Grusmark
(Cecilia Grusmark och Katarina Appelgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Mitt), Riksantikvarieämbetet 2012 Sverige, Hägersten 17 sidor. : ill.