Hälsa på jobbet Delrapport 1, De kollektivanställdas hälsa och arbetsförhållanden : redovisning av en enkätundersökning : forskningscirkeln vid Landstingets tvätteri i Filipstad - Landstingstvätten i Filipstad

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Landstinget i Värmland 1990 Sverige, Karlstad 18 sidor.