Hälsan - Folkets läkarebok

Författare
(Utg. af A.-B. Hälsans kemiska laboratorium)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wallén & Co. 1911 Sverige, Stockholm 80 sidor.