Hälsans ursprung

Författare
Norberto R. Keppe
(Norberto R. Keppe översättning från den portugisiska originaltexten: Sofie Bergqvist)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska institutet för integral psykoanalys, Proton 2003 Sverige, Enskede, São Paulo [6], 116 sidor. : ill. 21 cm 91-631-3392-X