Hälsans ursprung

Författare
Norberto R. Keppe
(Norberto R. Keppe översättning från den portugisiska originaltexten: Sofie Bergqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska institutet för integral psykoanalys, Proton, Edita 2003 Sverige, Enskede, São Paulo, Västerås [6], 116 sidor. ill. 21 cm