Hälso- och miljöskyddsförfattning med kommentarer

Författare
Bertil Brinck
(Bertil Brinck, Mats Broman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. 1980 Sverige, Umeå 171 sidor.