Hälso- och sjukvård - en utblick i Europa

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
(Ingrid Tollgerdt-Andersson, Gun-Britt Ivansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Landstinget Kronoberg 2012 Sverige, Växjö 64 sidor illustrationer 978-91-637-0224-2