Hälsoekonomisk effektanalys av forskning inom programmet Innovationer för framtidens hälsa

Författare
Thérèse Eriksson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
VINNOVA - Verket för Innovationssystem 2014 Sverige, Stockholm 80
VINNOVA 2014 Sverige, Stockholm 80 sidor.