Hälsosamtal - ett föräldracentrerat arbetssätt på barnavårdscentral med stöd av Hälsokurvan

Författare
Margareta Smedberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården i Östergötland 2013 Sverige, Linköping 18 sidor.