Hämnd - lustspel i en akt

Författare
Helena Nyblom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1904 Sverige, Stockholm 46 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan