Händelser i felbyggt hus

Författare
Lars Ahlin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
A. Jonzons bokh. 1965 Sverige, Sundsvall 23 sidor.