Hänryckningens tid - vallpojken som herde

Författare
Lewi Pethrus
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia 197-? Sverige, Bromma 297 sidor., [8] pl.-s. 91-536-3383-0, 91-536-3385-7
C.E. Fritzes bokförlags aktiebolag 1954 Sverige, Stockholm 297 sidor, 16 onumrerade planschsidor
Fritze 1954 Sverige, Stockholm 297s.,8 pl.-bl.