Härdar och stolphål i Dingtuna socken - del av en romersk järnåldersboplats : arkeologisk förundersökning i avgränsand syfte : Fornlämning Dingtuna 753:1, 756:1, Österby 1:2, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanland

Författare
Ingela Harrysson
(Ingela Harrysson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård, Just Nu 2015 Sverige, Västerås, Västerås 13 sidor. ill. 978-91-7453-398-9